שינויים הסתגלותיים והשפעות הורמונליות: מה עובר על הלב של ספורטאית

במשחקים האולימפיים האחרונים נשים היוו כמעט מחצית מסך כל הספורטאים שהשתתפו. מגמת העלייה במספר הנשים העוסקות בספורט במסגרות תחרותיות וחובבניות עוררה עניין עולמי רב בהיבטים רבים, וביניהם שאלת קיומם של הבדלים מגדריים בין הלבבות של נשים וגברים העוסקים בספורט

שינויים הסתגלותיים והשפעות הורמונליות: מה עובר על הלב של ספורטאית
צילום: אורן אהרוני
במשחקים האולימפיים האחרונים נשים היוו כמעט מחצית מסך כל הספורטאים שהשתתפו. מגמת העלייה במספר הנשים העוסקות בספורט במסגרות תחרותיות וחובבניות עוררה עניין עולמי רב בהיבטים רבים, וביניהם שאלת קיומם של הבדלים מגדריים בין הלבבות של נשים וגברים העוסקים בספורט