בעולם של לוויינים ומל"טים – מדוע צריך בכלל בלון ריגול?

במשך ימים ארוכים חג בלון הריגול הסיני בשמי ארה"ב, ונחשף לאתרים ובסיסים צבאיים רגישים • בניגוד ללוויין – בלון הוא זול בהרבה ובעל חתימה נמוכה, והיה בשימוש רב בימי המלחמה הקרה • בארה"ב מדגישים: הבלון הוא רק חלק אחד מתוך צי בלוני מודיעין וריגול של הסינים

בעולם של לוויינים ומל"טים – מדוע צריך בכלל בלון ריגול?
במשך ימים ארוכים חג בלון הריגול הסיני בשמי ארה"ב, ונחשף לאתרים ובסיסים צבאיים רגישים • בניגוד ללוויין – בלון הוא זול בהרבה ובעל חתימה נמוכה, והיה בשימוש רב בימי המלחמה הקרה • בארה"ב מדגישים: הבלון הוא רק חלק אחד מתוך צי בלוני מודיעין וריגול של הסינים