אז כמה חם היה בוועידת האקלים במצרים?

התיישבנו לשיחה עם סמנכ"לית המחקר של בית ההשקעות ילין לפידות, כדי להבין מה היו הנושאים הבוערים על שולחן הדיונים ואיך ישפיעו על הכלכלה העולמית

אז כמה חם היה בוועידת האקלים במצרים?

התיישבנו לשיחה עם סמנכ"לית המחקר של בית ההשקעות ילין לפידות, כדי להבין מה היו הנושאים הבוערים על שולחן הדיונים ואיך ישפיעו על הכלכלה העולמית