השיא עוד לפנינו: בשוק ההון צופים שריבית בנק ישראל תגיע ל־4%

לאומי: "אם לא יהיו סימנים ברורים לבלימת האינפלציה הריבית תעלה בחודשים הקרובים גם מעבר לרמה זו" • מיטב: "אנחנו קרובים לשיא ולהערכתנו הריבית תרד לקראת סוף 2023, ואז גם תחזור התלילות לעקום התשואות; צופים שהמוסדיים יגדילו שוב את משקל האג"ח בתיקים"

השיא עוד לפנינו: בשוק ההון צופים שריבית בנק ישראל תגיע ל־4%
לאומי: "אם לא יהיו סימנים ברורים לבלימת האינפלציה הריבית תעלה בחודשים הקרובים גם מעבר לרמה זו" • מיטב: "אנחנו קרובים לשיא ולהערכתנו הריבית תרד לקראת סוף 2023, ואז גם תחזור התלילות לעקום התשואות; צופים שהמוסדיים יגדילו שוב את משקל האג"ח בתיקים"