משרד האוצר: תשלום המסים על פעילות קריפטו בחו"ל יעשה ישירות לבנק ישראל

משרד האוצר מפרסם היום המלצותיו לאסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל • בין ההצעות: בנק ישראל יאפשר תשלום מסים על קריפטו בחו"ל, מיזמי ביטוח יהיו תחת פיקוח רשות שוק ההון וניירות ערך קריפטוגרפיים יהיו בפיקוח רשות ני"ע

משרד האוצר: תשלום המסים על פעילות קריפטו בחו"ל יעשה ישירות לבנק ישראל
משרד האוצר מפרסם היום המלצותיו לאסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל • בין ההצעות: בנק ישראל יאפשר תשלום מסים על קריפטו בחו"ל, מיזמי ביטוח יהיו תחת פיקוח רשות שוק ההון וניירות ערך קריפטוגרפיים יהיו בפיקוח רשות ני"ע