הבן המפונק של המלך זעם על החקלאי

מהציווי לתת מחצית השקל למדים שהאדם צריך לדעת תמיד שהוא בחצי הדרך ויש לפניו עוד חצי דרך טובה יותר - כך הסביר רבי יאשיהו פינטו בשיעורו, רגע לפני שנקרא בשבת בבית הכנסת את פרשת כי תישא. דבריו המלאים של האדמו"ר בפנים

הבן המפונק של המלך זעם על החקלאי


מהציווי לתת מחצית השקל למדים שהאדם צריך לדעת תמיד שהוא בחצי הדרך ויש לפניו עוד חצי דרך טובה יותר - כך הסביר רבי יאשיהו פינטו בשיעורו, רגע לפני שנקרא בשבת בבית הכנסת את פרשת כי תישא. דבריו המלאים של האדמו"ר בפנים