הקריסה הבנקאית הגדולה ביותר מ-2008: הרגולטור סגר את בנק סיליקון ואלי

לאחר שביום חמישי מניית הבנק ירדה ב-60%, הודיע הרגולטור כי מניית הבנק מופסקת, וסניפי הבנק ייפתחו תחת פיקוח רגולטורי. פיקדונות הלקוחות יעברו לניהולו של התאגיד הפדרלי

הקריסה הבנקאית הגדולה ביותר מ-2008: הרגולטור סגר את בנק סיליקון ואלי

לאחר שביום חמישי מניית הבנק ירדה ב-60%, הודיע הרגולטור כי מניית הבנק מופסקת, וסניפי הבנק ייפתחו תחת פיקוח רגולטורי. פיקדונות הלקוחות יעברו לניהולו של התאגיד הפדרלי