בעקבות הסדר הפשרה: הוט תספק הטבות למנויים זכאים בהיקף של כ-10 מיליון שקל

הסדר הפשרה הושג במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בה נטען כי הוט לא הודיעה למנויים במסגרת עסקאות לתקופה קצובה במחיר מוזל כי דמי המנוי החודשיים שלהם עתידים לעלות. הוט הכחישה וטענה כי פעלה כדין, אולם הסכימה להתפשר מתוך רצון טוב

בעקבות הסדר הפשרה: הוט תספק הטבות למנויים זכאים בהיקף של כ-10 מיליון שקל
הסדר הפשרה הושג במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בה נטען כי הוט לא הודיעה למנויים במסגרת עסקאות לתקופה קצובה במחיר מוזל כי דמי המנוי החודשיים שלהם עתידים לעלות. הוט הכחישה וטענה כי פעלה כדין, אולם הסכימה להתפשר מתוך רצון טוב