בדרך למהפכה בתחום האנרגיה? הממצאים הדרמטיים שנמצאו באוסטרליה

צוות מחקר באוניברסיטת מונאש במלבורן שבאוסטרליה, ייצר לאחרונה אנזים הלוכד מימן מהאטמוספירה, ומייצר זרם חשמלי. הדבר עשוי להביא למהפכה של ממש, ואולי אף למנוע משברים עולמיים בתחום

בדרך למהפכה בתחום האנרגיה? הממצאים הדרמטיים שנמצאו באוסטרליה

צוות מחקר באוניברסיטת מונאש במלבורן שבאוסטרליה, ייצר לאחרונה אנזים הלוכד מימן מהאטמוספירה, ומייצר זרם חשמלי. הדבר עשוי להביא למהפכה של ממש, ואולי אף למנוע משברים עולמיים בתחום