הצוותים הרפואיים בדרום זועקים: "אנחנו זקוקים לכוח אדם - לא לבניינים"

המדינה אומנם השקיעה כספים רבים בפיתוח התשתיות הרפואיות בדרום הארץ, אך היא לא הצליחה לענות על המחסור החמור בצוותים רפואיים, המשפיע על איכות הטיפול בכל האזור: "אנחנו בקו האש"

הצוותים הרפואיים בדרום זועקים: "אנחנו זקוקים לכוח אדם - לא לבניינים"

המדינה אומנם השקיעה כספים רבים בפיתוח התשתיות הרפואיות בדרום הארץ, אך היא לא הצליחה לענות על המחסור החמור בצוותים רפואיים, המשפיע על איכות הטיפול בכל האזור: "אנחנו בקו האש"