משלחת ישראלית השתתפה בוועדת "הכלכלה הכחולה" באגאדיר

לראשונה הוזמנו נציגים ישראלים לקחת חלק בוועידה הדו־שנתית, שבה מציגים פיתוחים בתחום החקלאות הימית. שר החקלאות: "המשלחת למרוקו - עוד צעד בביטוי הסכמי אברהם"

משלחת ישראלית השתתפה בוועדת "הכלכלה הכחולה" באגאדיר

לראשונה הוזמנו נציגים ישראלים לקחת חלק בוועידה הדו־שנתית, שבה מציגים פיתוחים בתחום החקלאות הימית. שר החקלאות: "המשלחת למרוקו - עוד צעד בביטוי הסכמי אברהם"