אפס מנכ"ליות בממשלה: שדולת הנשים דרשה מנתניהו לפעול למינוי נשים לתפקידי מנכ"ל לאלתר

הממשלה תאשר היום את מינויים של עוד 3 מנכ"לים גברים במשרדי הממשלה, בה עד כה מונו 23 מנכ"לים גברים ואף אישה. השדולה פנתה בעניין במכתב דחוף לרה"מ, ואיימה לפנות בנושא לבג"ץ אם לא יטופל עד שלישי. "ייצוג נמוך כ"כ של נשים מהווה הפרה בוטה של חובת הייצוג ההולם"

אפס מנכ"ליות בממשלה: שדולת הנשים דרשה מנתניהו לפעול למינוי נשים לתפקידי מנכ"ל לאלתר


הממשלה תאשר היום את מינויים של עוד 3 מנכ"לים גברים במשרדי הממשלה, בה עד כה מונו 23 מנכ"לים גברים ואף אישה. השדולה פנתה בעניין במכתב דחוף לרה"מ, ואיימה לפנות בנושא לבג"ץ אם לא יטופל עד שלישי. "ייצוג נמוך כ"כ של נשים מהווה הפרה בוטה של חובת הייצוג ההולם"