מיזם ראשון מסוגו בוחן: כיצד התמודדו עם כאבי נפש בעת העתיקה?

שיתוף פעולה יתקיים בין מוזיאון ארצות המקרא בירושלים לעמותת נפשות, במסגרתו יוזמן הקהל לסיור מודרך בגלריות המוזיאון בין תרבויות העולם העתיק, ותיבחן השאלה כיצד התמודדו עם כאבי הנפש בעת העתיקה

מיזם ראשון מסוגו בוחן: כיצד התמודדו עם כאבי נפש בעת העתיקה?

שיתוף פעולה יתקיים בין מוזיאון ארצות המקרא בירושלים לעמותת נפשות, במסגרתו יוזמן הקהל לסיור מודרך בגלריות המוזיאון בין תרבויות העולם העתיק, ותיבחן השאלה כיצד התמודדו עם כאבי הנפש בעת העתיקה