הרמטכ"ל, אתה פה? כדי להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לצבא - דיבורים אינם מספיקים

כוכבי צריך להופיע מול המצלמות ולהוקיע את התקרית החמורה בחברון. לא די באיגרת - הוא צריך למנוע את כניסת הקיטוב בחברה לצה"ל. אמירות פוליטיות בצבא גרועות כמו סירוב פקודה ועלולות לפגוע בהשלמת המשימה. אם כוכבי לא יעשה זאת, צה"ל יאבד את יכולותו להיקרא "צבא העם"

הרמטכ"ל, אתה פה? כדי להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לצבא - דיבורים אינם מספיקים


כוכבי צריך להופיע מול המצלמות ולהוקיע את התקרית החמורה בחברון. לא די באיגרת - הוא צריך למנוע את כניסת הקיטוב בחברה לצה"ל. אמירות פוליטיות בצבא גרועות כמו סירוב פקודה ועלולות לפגוע בהשלמת המשימה. אם כוכבי לא יעשה זאת, צה"ל יאבד את יכולותו להיקרא "צבא העם"