תענית אסתר מעולם לא הייתה נחוצה לנו כמו היום

תענית אסתר היא זכר ליכולת שלנו להתגבר על מה שנראה כמפורד ללא תקנה. היא תזכורת ליכולת שלנו להגיע להסכמה כשאנחנו מתגברים על השנאה העצמית בה אנחנו מתאפיינים

תענית אסתר מעולם לא הייתה נחוצה לנו כמו היום

תענית אסתר היא זכר ליכולת שלנו להתגבר על מה שנראה כמפורד ללא תקנה. היא תזכורת ליכולת שלנו להגיע להסכמה כשאנחנו מתגברים על השנאה העצמית בה אנחנו מתאפיינים