גדעון סער: "המהלך הנוכחי הוא אסון לכלכלה"

שר המשפטים לשעבר מסביר למה הרפורמה המשפטית היא מתכון לאסון כלכלי, מזהיר מפני שחיקה בשער השקל וכניסה למיתון, לא מתחרט על שמינה את גלי בהרב מיארה ליועצת המשפטית ולא מאמין כמה דברים הצליחה הממשלה הנוכחית להרוס בתוך חודשיים בלבד

גדעון סער: "המהלך הנוכחי הוא אסון לכלכלה"


שר המשפטים לשעבר מסביר למה הרפורמה המשפטית היא מתכון לאסון כלכלי, מזהיר מפני שחיקה בשער השקל וכניסה למיתון, לא מתחרט על שמינה את גלי בהרב מיארה ליועצת המשפטית ולא מאמין כמה דברים הצליחה הממשלה הנוכחית להרוס בתוך חודשיים בלבד