ענף בטלטלה? צו עיכוב הליכים לחברת האנרגיה המתחדשת תכלית סולאר התקנות

לאחר שתכלית סולאר התקנות צברה חוב של כ-20 מיליון שקל, הוציא לה בית המשפט צו עיכוב הליכים ומינה לה מנהלת הסדר. החברה: "הריבית העולה, האינפלציה ששוחקת את הרווח ועוד חסמים לא מאפשרים לפתח שוק משמעותי כדאי לצרכנים ויזמים. זה מוביל לקריסת עסקי גגות סולארים"

ענף בטלטלה? צו עיכוב הליכים לחברת האנרגיה המתחדשת תכלית סולאר התקנות
JALAA MAREY / AFP
לאחר שתכלית סולאר התקנות צברה חוב של כ-20 מיליון שקל, הוציא לה בית המשפט צו עיכוב הליכים ומינה לה מנהלת הסדר. החברה: "הריבית העולה, האינפלציה ששוחקת את הרווח ועוד חסמים לא מאפשרים לפתח שוק משמעותי כדאי לצרכנים ויזמים. זה מוביל לקריסת עסקי גגות סולארים"