משבר הרפורמה: הנשיא מתעלה לגודל השעה ותר ללא לאות אחר שביל הזהב

סיכום החודשיים האחרונים: מדינה שלמה שמיטלטלת בין ייאוש, זעם וחרדה, קואליציה ואופוזיציה שמתבצרות בעמדותיהן – ונשיא שמתעלה לגודל השעה ותר ללא לאות אחר שביל הזהב

משבר הרפורמה: הנשיא מתעלה לגודל השעה ותר ללא לאות אחר שביל הזהב

סיכום החודשיים האחרונים: מדינה שלמה שמיטלטלת בין ייאוש, זעם וחרדה, קואליציה ואופוזיציה שמתבצרות בעמדותיהן – ונשיא שמתעלה לגודל השעה ותר ללא לאות אחר שביל הזהב