בשל עומס מבקרים: הציבור מתבקש שלא להגיע ליער אילנות

בשל עומס מבקרים: הציבור מתבקש שלא להגיע ליער אילנות