כדי להכשיר את "חוק התרומות", בקואליציה גייסו גם את הדאגה לזכויות האדם

"עובד ציבור הוא לא בן אדם?", הזדעק מגיש החוק שמטרתו לאפשר לנבחרי ציבור, לקבל תרומות למימון הליכים משפטיים או טיפולים רפואיים. החוק, שמעלה חשש לקידום שחיתות שלטונית, אושר בקריאה טרומית למרות התנגדות היועמ"שית וחרף ניסיונות האופוזיציה להסתיר את הקשר למצבו המשפטי של נתניהו

כדי להכשיר את "חוק התרומות", בקואליציה גייסו גם את הדאגה לזכויות האדם
"עובד ציבור הוא לא בן אדם?", הזדעק מגיש החוק שמטרתו לאפשר לנבחרי ציבור, לקבל תרומות למימון הליכים משפטיים או טיפולים רפואיים. החוק, שמעלה חשש לקידום שחיתות שלטונית, אושר בקריאה טרומית למרות התנגדות היועמ"שית וחרף ניסיונות האופוזיציה להסתיר את הקשר למצבו המשפטי של נתניהו