אחריות אישית

יאיר נתניהו, המפורסם בסגנונו המסית והמשתלח, הגיש תביעת דיבה נוספת • הפעם: נגד סתיו שפיר, שטענה כי האלימות המילולית האופיינית לו תורמת לאלימות הכללית בחברה

אחריות אישית
יאיר נתניהו, המפורסם בסגנונו המסית והמשתלח, הגיש תביעת דיבה נוספת • הפעם: נגד סתיו שפיר, שטענה כי האלימות המילולית האופיינית לו תורמת לאלימות הכללית בחברה