בחשד לעבירות הסתה ואיומים: אל"מ במיל' זאב רז עוכב לחקירה

בחשד לעבירות הסתה ואיומים: אל"מ במיל' זאב רז עוכב לחקירה