תשלום למייצגים

על פי הדוחות הכספיים, בעונת 2021/22 שולם למייצגים סך של 197,328 ש"ח.

תשלום למייצגים
על פי הדוחות הכספיים, בעונת 2021/22
שולם למייצגים סך של 197,328 ש"ח.